Klimaatadaptatie: dé nationale opgave!

klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie


Op 17 juni was het zover. Met Urbo3D verzorgden we met ons klimaatspel een van de vele workshops tijdens het nationale congres klimaatadaptatie. In de ochtend was het plenaire deel: interessant, soms confronterend en zeker amusant. Bij de sprekers in het plenaire deel onderscheidde Marjolijn van Heemstra zich van de ambtelijke en bestuurlijke bijdragen door glashelder uiteen te zetten wat de klimaatverandering nu van de mens verwacht en hoe nietig we eigenlijk zijn in de oneindig grote kosmos. We moeten het keuzepalet aanpassen en doordrongen zijn van de moeilijke keuzes waarvoor we staan. Het mag niet meer gaan over de “of-of”- keuze. Het gaat om het bereiken van een andere balans. Dit is feitelijk wat de Omgevingswet beoogt te bereiken met een integrale aanpak van alle nationale opgaven.

3CBA.tmp

Balans


Op 17 juni kwamen in het middagprogramma 30 geïnteresseerden uit alle geledingen van het openbaar bestuur op onze workshop af. In teams van drie spelers hebben ze een dik uur geconcentreerd de in de game verwerkte dubbele opgave getackeld. De teams bestonden uit spelers, die elkaar niet kenden. Dat maakte het zoeken naar oplossingen interessanter, omdat ook kennisniveau en functie en rol gaan spelen. Dat is wezenlijk anders dan bij scholieren, die deze bagage niet hebben.

Samen werken aan een betere leefomgeving

Naast het treffen van klimaatadaptieve maatregelen bevat het spel de opdracht om woningen met bijbehorende voorzieningen te bouwen. Daarbij voldoen de voorzieningen voor deze wijk bij de start nog niet aan de stedenbouwkundige kengetallen. Beide opdrachten moeten worden uitgevoerd in dezelfde beperkte ruimte en de drie rollen (Economie, Wonen en Natuur & Milieu) hebben daartoe voor een deel rolspecifieke maatregelen.

Het gaat dus om het in overleg vinden van een goede balans enerzijds tussen wat de opdrachten inhouden en anderzijds wat binnen een buurt met het oog op de gezonde leefomgeving aanvaardbaar is of wordt geacht. Elke keus leidt immers automatisch tot een beperking van een andere wens of belang. Het type afweging dat wordt gevraagd te maken is daarbij wezenlijk anders dan keuzes die normaliter in sectorale beleidsvelden worden gemaakt.

De opdracht leidt tot vragen en discussies

In het Urbo3D klimaatspel vragen we de spelers keuzes en afwegingen te maken in een 3D-omgeving waarbij de effecten van een uitgevoerde maatregel voor alle teamleden direct zichtbaar zijn. Deze werkwijze wijkt af van wat men traditioneel gewend is. Normaliter moeten scenario’s eerst worden uitgewerkt en de effecten doorgerekend. In een 3D-omgeving maken de effecten direct deel uit van de afweging, waardoor er extra snelheid in het proces komt en verschillende opties kunnen worden getest.

Evaluatie

CEFB.tmp


Ter afsluiting hebben we de deelnemers gevraagd om een enquête in te vullen met vragen over het gebruikersgemak van het klimaatspel en of het spel kan helpen bij participatietrajecten, het kweken van begrip voor integraal werken en mogelijke doelgroepen. Voor ons is de respons van belang, omdat we dit kunnen gebruiken om waar mogelijk het spel verder te verbeteren. Op de vraag of het spel laagdrempelig en makkelijk in gebruik was werd door een aantal deelnemers “redelijk” ingevuld. Dat had te maken met het feit dat het spel met een muis eenvoudiger te bedienen is.

Het congres was voor ons een leerzame en unieke ervaring om het klimaatspel onder de aandacht te brengen van professionals en we kijken terug op een geslaagde dag met veel waardevolle feedback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *