Het Klimaatspel

De opgaven met betrekking tot klimaat en woningbouw liegen er niet om en vragen om een zo integraal mogelijke aanpak. De complexiteit maakt het lastig om een juiste start te maken. Daartoe is Het Klimaatspel ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, wijkorganisaties en lagere overheden. Het Klimaatspel maakt het mogelijk om vraagstukken te visualiseren en keuzes parallel te toetsen en te beoordelen.

Over Ons

De kernwaarden van Urbo3D zijn deskundigverbindend en dienstbaar. Deze kernwaarden zijn bepalend geweest om met elkaar te gaan samenwerken. Wij vinden dat de manier waarop er naar de omgeving wordt gekeken veel beter moet en beter kan. De technologie is aanwezig en vaak is er de intentie om de kwaliteit van maatschappelijke diensten te verbeteren.